Mô hình giá

Mô hình giá là các hình dạng của giá được thể hiện trên biểu đồ giá thông qua sự sắp xếp của các cây nến nhật. Mô hình giá đã được chứng thực và được áp dụng thành công bởi nhiều huyền thoại trong thị trường tài chính.