Trading

Tổng hợp kiến thức về cách giao trên thị trường nói chung và cách giao dịch Bitcoin (giao dịch thị trường tiền điện tử) – nói riêng. Người giao dịch thành công là người biết kiểm soát tâm lý giao dịch tốt, sử dụng kết hợp các chỉ báo giao dịch để tạo thành một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.