Đầu tư coin

Tốc độ phát triển của công nghệ Blockchain là rất nhanh chóng, chính vì thế hàng loạt các dự án tiền mã hóa được ra đời nhằm khắc phục những điểm yếu của công nghệ cũ. Trong mỗi một giai đoạn phát triển, sự khác biệt về kiến trúc hệ thống Blockchain, công nghệ nổi bật sẽ tạo ra các xu hướng mới nhằm thu hút dòng tiền của nhà đầu tư coin.

Chúng ta có thể lựa chọn đầu tư coin theo xu hướng hiện tại hoặc đầu tư giá trị vào các đồng coin nền tảng có tính bền vững và an toàn. Để giúp công việc lựa chọn coin nào để đầu tư của bạn trở nên dễ dàng hơn, Dolazo đánh giá các đồng coin theo các tiêu chí cơ bản như công nghệ cốt lõi, nền tảng, đội ngũ phát triển và cộng đồng.