Coin sàn

Coin sàn là một trong những xu hướng đầu tư giai đoạn đầu 2018, mặc dù xu hướng đầu tư coin này có vẻ không còn thu hút được nhiều dòng tiền như trước nhưng nó vẫn là một phương án đầu tư giá trị an toàn.