Sợ thua lỗ là một dạng tâm lý tồi tệ mà mỗi trader đều phải loại bỏ nó càng sớm càng tốt nếu muốn thành công trong trading. Chúng ta cần hiểu chúng ta đang sợ gì, và dám đối diện với nó chứ không phải lảng tránh nó, bởi …