Tâm lý giao dịch

Tâm lý giao dịch và khả năng quản lý rủi ro chiếm đến 90% khả năng thành công của một trader. Nếu bạn muốn thành công trên con đường giao dịch chuyên nghiệp, hãy giành nhiều thời gian hơn để rèn luyện tâm lý giao dịch.