Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch hay còn gọi là chiến thuật giao dịch là sự kết hợp sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật Indicator, các mô hình giámô hình nến,… để xem xét đưa ra quyết định giao dịch.