Vốn hóa thị trường (market cap) áp dụng nhiều cho thị trường chứng khoán cũng như đối với tiền điện tử và các dự án blockchain riêng lẻ. Nó cho chúng ta biết giá trị thị trường hiện tại của một mạng lưới Blockchain hoặc tiền điện tử nhất định và chúng ta gọi đó là coin market cap.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử (total coin market cap) có thể được sử dụng như một ước tính về giá trị tích lũy của ngành công nghiệp Blockchain. Nó cho chúng ta cái nhìn tổng quan về sự phát triển của toàn bộ ngành công nghiệp 4.0 này.

Biểu đồ coin market cap

Biểu đồ coin market cap

Coin market cap (vốn hóa trị trường coin) là gì ?

Có thể bạn quan tâm

Vốn hóa thị trường của một dự án Blockchain riêng lẻ

Vốn hóa thị trường (Coin market cap) là giá trị thị trường hiện tại của một mạng lưới tiền điện tử hay một dự án trong ngành công nghiệp Blockchain. Nó được tính bằng cách nhân nguồn cung lưu hành (Circulating Supply) của tài sản tiền điện tử với giá của một đơn vị (1 đồng coin).

Giả sử chúng ta có hai dự án Blockchain lần lượt với tên là: AliceCoin và BobCoin. AliceCoin có tổng nguồn cung là 1.000 đồng và tất cả chúng đều đang được lưu hành. BobCoin là một chuỗi Proof of Work (có thể khai thác được), hiện đang lưu hành 60.000 trong tổng số 100.000 đồng được cung cấp tối đa (Max Supply).

Giá thị trường hiện tại của AliceCoin là 100 đô la, trong khi BobCoin là 2 đô la. Vậy câu hỏi đặt ra là đồng coin nào có vốn hóa thị trường (coin market cap) lớn hơn ?

Chúng ta có công thức tính vốn hóa thị trường như sau: Vốn hóa thị trường = nguồn cung lưu hành × giá.

Nếu dự án Blockchain chạy thuật toán chứng thực giao dịch Proof of Work (PoW) thì dự án này có thể khai thác (Minable) và nguồn cung lưu hành hiện tại (Circulating Supply) thường sẽ nhỏ hơn nguồn cung tối đa (Max Supply).

Từ công thức tính coin market cap và thông tin về nguồn cung lưu hành của AliceCoin và BobCoin thì chúng ta có thể tính toán như sau:

  • Vốn hóa thị trường AliceCoin = 1.000 × 100 đô la = 100.000 đô la
  • Vốn hóa thị trường BobCoin = 60.000 × 2 đô la = 120.000 đô la

Alicecoin có tổng nguồn cung là 1000 đồng và toàn bộ nguồn cung này đang được lưu thông trên thị trường, nghĩa là trong tương lai sẽ không còn đồng Alice nào được sinh ra nữa.

BobCoin có tổng nguồn cung là 100.000 đồng, tuy nhiên hiện tại chỉ có 60.000 đồng được lưu thông trên thị trường, trong tương lai sẽ có nhiều đồng BobCoin được khai thác hơn.

Mặc dù một BobCoin rẻ hơn 50 lần so với một AliceCoin, giá trị của mạng BobCoin vẫn cao hơn giá trị của AliceCoin. Đây là lý do tại sao vốn hóa thị trường (coin market cap) mới là thước đo cho giá trị của một dự án Blockchain chứ không phải giá hiện tại của nó trên các sàn giao dịch.

Kết luận: Khi phân tích, đánh giá hay đầu tư vào một dự án tiền điện tử và kỳ vọng về giá của nó trong tương lai, chúng ta phải tính toán được vốn hóa thị trường hiện tại của nó và ước tính vốn hóa có thể đạt được trong tương lai.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử (Total coin market cap)

Tổng vốn hóa thị trường mô tả tổng giá trị của Bitcoin, Altcoin, Stablecoin, Token và tất cả các tài sản tiền điện tử khác trên thị trường cộng lại. Số liệu này được nhiều người coi là quan trọng, vì nó cho biết quy mô của toàn ngành công nghiệp Blockchain.

Việc tính toán vốn hóa thị trường của một dự án tiền điện tử tương đối đơn giản. Tuy nhiên việc theo dõi vốn hóa của toàn bộ thị trường lại trở nên rất quan trọng. Toàn bộ coin market cap phản ánh sự phát triển của nền công nghiệp blockchain so với các lĩnh vực, ngành nghề khác trong một nền kinh tế rộng lớn hơn.

Ví dụ: nhiều nhà phân tích thường so sánh tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử với vốn hóa thị trường của kim loại quý hoặc cổ phiếu.

Vốn hóa thị trường pha loãng là gì ?

Vốn hóa thị trường pha loãng giúp chúng ta ước tính giá trị tương lai của một dự án tiền điện tử. Thuật ngữ “vốn hóa thị trường pha loãng” xuất phát từ thị trường chứng khoán. Trong lĩnh vực đó, con số này đại diện cho định giá của một công ty nếu tất cả các quyền chọn mua cổ phiếu được thực hiện và tất cả chứng khoán được chuyển đổi thành cổ phiếu.

Điều quan trọng là phải lưu ý đến nguồn cung hiện tạitương lai của tài sản tiền điện tử. Không phải tất cả các đồng coin, token đều có sẵn toàn bộ nguồn cung tại thời điểm hiện tại.

Ví dụ, chúng ta biết rằng có tối đa 21 triệu Bitcoin. Nếu hiện tại có 18,505 triệu bitcoin đang lưu hành. Điều này tương đương với mức vốn hóa thị trường khoảng 195,2 tỷ đô la với mức giá khoảng 10,550 đô la cho mỗi BTC.

Thay vào đó, việc tính toán vốn hóa thị trường pha loãng sẽ tính đến nguồn cung tối đa của Bitcoin. Như vậy, chúng tôi lấy 21 triệu và nhân nó với giá BTC hiện tại là $ 10,550. Kết quả của số tiền này là vốn hóa thị trường của Bitcoin bị pha loãng, tương đương khoảng 221,5 tỷ đô la.

Khái niệm tương tự này có thể được áp dụng cho tất cả các đồng coin khác trên thị trường. Vốn hóa thị trường pha loãng chỉ đơn giản là lấy giá hiện tại của tài sản và nhân nó với nguồn cung tối đa. Xem xét giá của những tài sản này sẽ biến động như thế nào. Nó có thể giúp ta xác định xem một đồng coin có thể bị định giá thấp hoặc định giá quá cao hay không.

Ứng dụng coin market cap để đầu tư coin tiềm năng

Từ công thức tính coin market cap, chúng ta có thể sử dụng chúng vào mục đích đầu tư giá trị vào các đồng coin giá rẻ tiềm năng hiện đang có vốn hóa thấp và có khả năng bùng nổ trong tương lai.

Đầu tư coin low cap

Thuật nghữ đầu tư coin low cap chỉ các đồng coin mới ra mắt cộng đồng và có vốn hóa thấp so với các đồng coin top khác. Vậy vốn hóa bao nhiêu thì được coin là vốn hóa thấp (low cap) ? , chúng ta sẽ không có câu trả lời chính xác tuy nhiên việc so sánh vốn hóa của đồng coin được cho là có vốn hóa thấp so với những đồng coin có vốn hóa đứng trong top 100 là một giải pháp.

Chúng ta hoàn toàn có thể lấy giá trị vốn hóa của đồng coin đứng thứ 100 rồi chia 10 hoặc thậm chí chia 100 thì sẽ ra được vùng giá trị vốn hóa thấp (coin low cap). Giả sử đồng coin đứng thứ 100 đang vốn hóa là 800.000.000$ thì những đồng coin vốn hóa thấp có thể sẽ có vốn hóa ở mức quanh 80.000.000$ hoặc 8.000.000$.

Những đồng coin có vốn hóa càng thấp thì sẽ càng có khả năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi đầu tư coin nào để nhân 100 lần ? Tuy nhiên chúng ta cần phải nghiên cứu thật kỹ đồng coin đó, sử dụng khả năng phân tích thông tin trong hướng dẫn tham gia thị trường tiền điện tử để đánh giá tiềm năng của chúng.

Sau khi có được thông tin về các đồng coin vốn hóa thấp và các thông số lưu thông hiện tại và tối đa, chúng ta có thể ước tính giá trị vốn hóa mà đồng coin đó có thể đạt được rồi chia cho số lưu thông hiện tại hoặc tối đa để ra được mức giá target cho tương lai.

Cách tìm kiếm coin low cap

Để lọc và tìm kiếm các dự án coin low cap, các bạn có thể truy cập livecoinwatch.com sau đó chọn mục filters:

Lọc coin low cap

Lọc coin low cap

Tiếp theo phần property chúng ta sẽ chọn marketcap, thông số trong hình mình sẽ lọc những đồng coin có vốn hóa trong khoảng từ 8.000.000$ – 20.000.000$. Sau đó nhấn Apply Filters.

Chọn điều kiện lọc

Chọn điều kiện lọc

Như vậy là các bạn đã có thể xem danh sách các đồng coin vốn hóa thấp (low cap) rồi, giờ thì hãy bỏ thời gian nghiên cứu thông tin về những đồng mà bạn thích và tìm cơ hội tốt để sở hữu nó.