Smart Contract là gì? Cách hoạt động của hợp đồng thông minh

Smart Contract là gì?

Smart Contract (hay còn gọi là hợp đồng thông minh) là các chương trình chạy trên một mạng lưới blockchain. Hợp đồng thông minh cũng giống như một hợp đồng kỹ thuật số bị bắt buộc thực hiện bởi một bộ quy tắc cụ thể (được lập trình sẵn). Các quy tắc này do bộ mã máy tính xác định trước mà tất cả các nút (node) trong mạng đều phải sao chép và thực thi các quy tắc đó.

Về bản chất, Smart Contract chỉ là một đoạn mã được thực thi tự động trên mạng lưới blockchain, cho phép tạo ra các giao thức Permissionless (tức là không cần trao quyền). Cụ thể là:

  • Hai bên trong hợp đồng có thể đưa ra các cam kết thông qua blockchain mà không cần phải biết về danh tính hay tin tưởng lẫn nhau.
  • Họ có thể đảm bảo rằng nếu các điều kiện của hợp đồng không được thỏa mãn, hợp đồng sẽ không được thực thi.

Ngoài ra, việc sử dụng hợp đồng thông minh loại bỏ nhu cầu đối với các bên trung gian, giúp giảm đáng kể chi phí hoạt động.

smart contract

Smart Contract là gì ?

Smart Contract hoạt động như thế nào?

Nói một cách đơn giản, Smart Contract như một chương trình máy tính được lập trình bởi lập trình viên. Nếu như các chương trình của máy tính được lập trình để chạy trên máy tính thì Smart Contract được lập trình và thực thi trên Blockchain.

Smart Contract Ethereum bao gồm một mã hợp đồng và hai khóa công khai:

  • Khóa công khai thứ nhất là khóa do người tạo hợp đồng cung cấp.
  • Khóa còn lại đại diện cho chính hợp đồng, khóa này có vai trò như một mã định danh kỹ thuật số duy nhất cho mỗi Smart Contract.

Ví dụ về Smart Contract, giả sử một quốc gia muốn thực hiện bỏ phiếu thông qua Smart Contract. Các lập trình viên sẽ tạo một hợp đồng thông minh theo chuẩn của mạng lưới Ethereum sau đó đưa hợp đồng này chạy trên mạng lưới của Ethereum. Người dân sẽ sử dụng một phần nhỏ ETH để làm phí gas cho mỗi phiếu được vote. Khi cuộc bỏ phiếu được diễn ra thông qua Smart Contract, nó sẽ được thực thi một cách minh bạch, hạn chế tối đa gian lận trong bầu cử.

Tại sao một đồng coin lại cần có Smart Contract ?

Như đã đề cập ở trên, Smart Contract chính là chìa khóa chính cho sự phát triển của một hệ sinh thái, nó cũng chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự tăng giá của các đồng coin của mạng lưới blockchain, ví dụ như đồng ETH của mạng lưới Ethereum, đồng DOT của mạng Polkadot,…

Khi một đồng coin triển khai thành công Smart Contract, các lập trình có thể viết ra các ứng dụng Layer 2 trên mạng lưới của đồng coin đó. Ví dụ như các ứng dụng Defi, AMM,…

Tất cả các ứng dụng trên mạng lưới đều hoạt động và sử dụng đồng coin chính của mạng lưới (native currency) là phí GAS. Đây cũng là một lý do khiến những đồng coin nền tảng tăng giá mạnh.