Smart Contract

Smart Contract là một trong những ứng dụng thành công nhất được triển khai trên một mạng lưới Blockchain, bất cứ đồng coin nào sở hữu công nghệ Smart Contract đều có thể trở nên rất tiềm năng. Công nghệ hợp đồng thông minh trên mạng lưới Blockchain giúp xây dựng hệ sinh thái cho đồng coin của mạng lưới bằng các ứng dụng phi tập trung được triển khai trên mạng lưới.