Hướng dẫn đổi IP chính của server trên VestaCP đơn giản nhất

Chào các bạn, VestaCP (hay còn gọi là Vesta Control Panel) là một trình quản trị server tương tự như DirectAdmin hay Cpanel,…Tuy nhiên điểm khác biệt ở đây là nó FREE =)).

đổi IP VestaCP

đổi IP VestaCP

Có thể trong lúc triển khai trên server các bạn sẽ gặp phải một số trường hợp rắc rối như IP của server bị thay đổi. Trường hợp IP VestaCP bị thay đổi chủ yếu do các bạn sử dụng các dịch vụ Cloud Computing từ các nhà cung cấp như Google Cloud, Amazone Webservice,…mà quên không cài đặt cài dịch vụ như Elastic IP. Điều này khiến cho IP server của bạn có thể bị thay đổi khi server gặp sự cố cần phải khởi động lại.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn anh em một phương pháp đơn giản nhất để đổi ip vestacp nhé. Anh em chỉ cần biết sơ về cách sử dụng SSH hoặc Putty là được. Ở đây mình sẽ đổi IP server từ 3.0.147.17 sang IP mới là 18.139.252.9

Các bước để thay đổi IP VestaCP trên Server

Bước 1: Trỏ domain của các bạn về IP mới

Trước khi tiến vào công đoạn thay đổi IP của server trên Vestacp chúng ta cần trỏ domain từ nhà cung cấp domain về IP mới. Các bạn đăng nhập vào trình quản lý domain và cập nhật bản ghi về IP mới. Ở đây mình sử dụng Mắt Bão nhé.

Bước 2: Đăng nhập vào Server

Các bạn có thể sử dụng SSH hoặc Putty để đăng nhập vào server của mình

Bước 3: Tạo file bash để chạy lệnh đổi IP

Trước hết các bạn chuyển về root user:

$ sudo bash

Sau đó, các bạn cần tạo file bash trước bằng câu lệnh:

# touch /usr/local/vesta/bin/v-change-server-ip

Tiếp theo, chúng ta cần CHMOD lại file

# chmod 0755 /usr/local/vesta/bin/v-change-server-ip

Sau khi đã sửa quyền cho file, chúng ta sẽ ghi nội dung cho file. Các bạn copy nội dung đoạn code từ file này sau đó paste vào file v-change-server-ip sau đó nhấn CTRL+X để lưu lại.

Nhưng trước tiên chúng ta cần mở file này bằng một editor nào đó đã, ở đây mình sẽ sử dụng nano nhé:

# nano /usr/local/vesta/bin/v-change-server-ip

Bước 4: Chạy lệnh đổi IP VestaCP

Sau khi đã tạo file bash và chèn code vào file bash, chúng ta tiến hành chạy lệnh sau:

# /usr/local/vesta/bin/v-change-server-ip OLD_IP NEW_IP

Trong đó, OLD_IP là IP cũ của bạn và NEW_IP là địa chỉ IP mới mà bạn cần chuyển sang.

Ở ví dụ này thì mình sẽ nhập là

# /usr/local/vesta/bin/v-change-server-ip 3.0.147.17 18.139.252.9

Ngay sau khi gõ Enter, các bạn sẽ nhận được câu hỏi “Do you want to continue anyway ?” nhưng các bạn chỉ cần gõ chữ “y” sau đó Enter một lần nữa.

Bước 5: Chạy lệnh để hệ thống hiểu rằng chúng ta mới thay đổi IP

# /usr/local/vesta/bin/v-update-sys-ip

Lệnh này nghĩa rằng chúng ta sẽ nói với hệ thống VestaCP rằng chúng ta mới đổi IP mới cho VestaCP và hệ thống sẽ quét lại để cập nhật IP cho chúng ta.

Bước cuối cùng: Khởi động lại Server

# reboot

Chúng ta khởi động lại server bằng cách nhập vào lệnh reboot . Lưu ý rằng tất cả thao tác nãy giờ của chúng ta để thực hiện đổi ip vestacp đều được thực thi dưới super user (root).

Đăng nhập lại VestaCP thông qua https://domain:8083 và đây là thành quả sau khi chúng ta thực hiện đổi IP VestaCP